تبلیغات
همنفس عشق

 

چگونه دلتنگیهایم را به تصویر بکشم چگونه بگویم دوستت دارم تا باور کنی همیشه در قلب منی من اگه توی دنیا دوتا امید داشته باشم اولی خداست و دومی تویی بدون تو دنیا برام هیچ ارزشی نداره با این وجود از ته دل میگویم ... ای وجودی که وجودم زوجودت به وجود آمد قربان وجودت که وجودم ز وجودت به وجود آمد

کسی تا آخرین خط با ما نیست ٬ جز آن یاور مهربان هیچ کس یار ما نیست ٬ مگو هست آشنا پیوند دوستی ها که باز هم جز خدا هیچ کس یار ما نیست 

در تاریکی شب سه شمع روشن کردم ٬ اولی برای دیدنت ٬ دومی برای موندنت ٬ سومی برای بوسیدنت بعد هر سه را خاموش کردم برای در آغوش کشیدنت ... !!!

هیچ وقت گریه نکن ٬ چون هیچ کس لیاقت اشکها ی تو رو نداره ٬ و اونم که لیاقتش رو داشته باشه طاقتشو نداره ... !!! چه خوش باشد بعد از روزگاری امــیـدی رســد بـه امــیـد واری

از آن بـهـتـر واز آن خـوش تـر وقــتـی رســد یــاری بـه یــاری

ببار،ببارای باران رحمت،ببارای سبک کننده قلوب غمگین،ببارای اشک نیلی،ببار ای مرواریدغلطان ،باریدی و با طراوشت بارغم هایم را سبک کردی.تو که می دانستی با نوا ختن نی عاشقی چه در درونم ایجاد می شود وتو نواختی و من هم در کنار تو به صدای غم انگیز نی گوش داده و اشک می ریختم.هر چه در درونم بود با صدایی بغض آلود برایت بازگو کردم .اما ...اما تو حرفهای درون من را باور نکردی و با بی تفاوتی تیشه بر بیستونم زدی.دوستت داشتم ودارم هر چند دوست داشتن را بیهوده و مسخره می دانم،عاشقت بودم وهستم هر چند که عاشقی را دردی دوا ناپذیر می دانستم و می دانم.پس ای بهترینم من به همه دردها دچارم، درد دوری .....پس بیا در این وادی دست در دست من بده ومن را تا آسمان همراهی کن اگر من از این عالم خاکی رخت بستم و رفتم ،اگر یادم کردی ودر خاطرت هوس دیدنم را کردی بیا وبر مزارم بنشین و خاک را از جسم پوسیده من کنار بزن و قلبم را بشکاف وببین در تاریکی وسیاهی قبر یک کلام بر قلبم حک شده که تو را با تمام وجود دوست دارم وبدان من که در خانه جاودان خویش آرامیده ام آرامش چشمانم وغبار قلب پوسیده ام گواه بر دوست داشتن تو بوده وهست ودر آخر، قسم یاد می کنم تو را همیشه در قلبم زنده نگاه دارم.
*زنده بمان برای من ای دوست داشتنی من * 

تنهایی را دوست دارم زیرا بی وفا نیست ... تنهایی را دوست دارم زیرا عشق دروغی در آن نیست ... تنهایی را دوست دام زیرا تجره کردم ... تنهایی را دوست دارم زیرا خداوند هم تنهاست .. . تنهایی را دوست دارم زیرا.... در کلبه تنهایی هایم در انتظار خواهم گریست و انتظار کشیدنم را پنهان خواهم کرد

 


ادامه مطلب

+ نوشته شده در جمعه 21 مهر 1385ساعت 11:10 ق.ظ توسط حامد نظر ها ()